Thẻ: tức giận

Buông bỏ tất cả để tu hành có bị xem là ích kỷ? Hỏi – Đáp

Sân si

Sân si Hầu hết các vụ án cùng có mẫu số chung là xảy ra trong những phút giây nóng ...

Xem nhiều gần đây