Thẻ: vô thường là gì

Phật Học Cơ Bản – Tập Bốn

Vô thường

Vô thường Sự thật về Vô Thường Vô thường (tiếng Phạn - sanskrit: anitya; tiếng pali: anicca; tiếng Hán 無常) ...

Xem nhiều gần đây