Trang chủ thẻ 20 điều khó của kiếp người

Tag: 20 điều khó của kiếp người

Phật Dạy 20 Điều Khó

Phật Dạy 20 Điều Khó Thích Đạt Ma Phổ Giác giảng giải Đức Phật dạy rằng: Làm người có 20 điều khó: 1- Nghèo khổ bố thí là...

Xem nhiều gần đây