Trang chủ thẻ 8 lời khuyên

Tag: 8 lời khuyên

Đọc 8 lời này mỗi tối trước khi ngủ có thể...

Đừng coi thiện lương của người khác là yếu đuối, bởi đó là một loại độ lượng; đừng coi khoan dung của người khác...