Thẻ: a lại da thức

Tám Thức – Bát Thức

Tám Thức – Bát Thức

Trích từ sách: Lược giải những pháp số căn bản Hạnh Cơ biên tập Thức – hay tác dụng nhận thức, ...

Nghiệp (Phật giáo)

A-lại-da thức

A-lại-da thức A-lại-da thức (tiếng Phạn - sanskrit: âlayavijñâna) là thuật ngữ phiên âm, dịch ý là Tạng thức (chữ ...

Xem nhiều gần đây

No Content Available