Trang chủ thẻ An thế cao

Tag: an thế cao

Phật Thuyết Tứ Đế Kinh – Hoàng Phước Đại dịch

Kinh Phật Thuyết Tứ Đế Kinh được dịch từ bản Càn Long tạng thuộc Tiểu Thừa A Hàm tập 54. So với bản Kinh...

Cuộc Đời Ngài An Thế Cao – Câu Chuyện Nhân Quả

Ưa thích bố thí nhưng còn tâm sân, tái sanh làm thân súc sanh xấu ác và Nhìn rõ nhân quả kiếp trước, tự...

Từ Điển Phật Học Tuệ Quang p3

Tuệ Quang Buddhist multimedia dictionary (Việt-Anh) Trang đầu | A | Ac | An | B | Be | Bi | Bo | Bu | C...

Lược Sử Đại Sư An Thế Cao

Lược Sử Đại Sư An Thế Cao Ngài tên Thanh, tự Thế Cao là vương tử nước An Tức (một nước cổ thuộc vùng đất...

Kinh Thiền Hành Pháp Tưởng – Bộ Kinh Tập

Số 605 KINH THIỀN HÀNH PHÁP TƯỞNG Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng An Thế Cao Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh **************         Nghe như...

Xem nhiều gần đây