Trang chủ thẻ Ba mươi bài tụng Duy Thức

Tag: ba mươi bài tụng Duy Thức

Thành Duy Thức Luận – Thích Thiện Siêu dịch

THÀNH DUY THỨC LUẬN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch : Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Mùa An cư P.L. 2539...

Ba Mươi Bài Tụng Duy Thức – Dịch Nghĩa – Thích...

BA MƯƠI BÀI TỤNG DUY THỨC DỊCH NGHĨA HT. Thích Khánh Anh Phật pháp không phải là một, không phải là hai, từ lâu truyền lại,...

Xem nhiều gần đây