Trang chủ thẻ Bài kinh dài về tánh không

Tag: bài kinh dài về tánh không

Bài Kinh Dài Về Tánh Không

BÀI KINH DÀI VỀ TÁNH KHÔNG  Bản dịch khác của HT. Thích  Minh Châu: Kinh Ðại không (Mahàsunnata sutta) Kinh Mahasunnata-sutta-sutta (dựa theo các bản tiếng...

Xem nhiều gần đây