Trang chủ thẻ Bát chánh đạo

Tag: bát chánh đạo

Phật Học Phổ Thông Q1 – Bát Chánh Đạo

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Quyển 1 Khóa I,II,III, IV Khóa III: THANH VĂN THỪA PHẬT GIÁO | Mục lục | Bài thứ 10: ÐẠO ÐẾ...

Phật Thuyết Tứ Đế Kinh – Hoàng Phước Đại dịch

Kinh Phật Thuyết Tứ Đế Kinh được dịch từ bản Càn Long tạng thuộc Tiểu Thừa A Hàm tập 54. So với bản Kinh...

Về chính ngữ

Về chính ngữ Bình Anson Chính ngữ là lời nói chân chính, không tạo nghiệp bất thiện bằng lời nói, mà trái lại, dùng lời nói...

Bát Chánh Đạo – Huệ Giáo

BÁT CHÁNH ĐẠO Huệ Giáo I/ Mở đề: Bát Chánh Đạo hoặc Bát Thánh Đạo là giáo lý căn bản của Đạo đế (trong Tứ Đế)...

Bát chánh đạo

Bát chánh đạo (Bát Chính Đạo) Bát Chính đạo - wikipedia Bát Chánh Đạo – Huệ Giáo Tám phần thánh đạo (Bát chánh đạo)...

Xem nhiều gần đây