Trang chủ thẻ Bất la mật đế

Tag: bất la mật đế

Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm – Hạnh Cơ dịch

Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Đời Đường, sa môn Bát Lạt Mật Đế (người Trung-Thiên-trúc) dịch từ Phạn văn ra Hán văn Cư sĩ...

Xem nhiều gần đây