Trang chủ thẻ Bồ đề tâm

Tag: bồ đề tâm

Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận

BỒ ĐỀ TÂM LY TƯỚNG LUẬN Tác-giả: Long-Thọ Bồ-Tát. Hán-dịch: Ngài Thí-Hộ Việt-dịch: Thích Tâm Châu *** Con xin quy mệnh kính lễ hết thảy chư Phật. Nay con xin nói...

Xem nhiều gần đây