Trang chủ thẻ Bố thí

Tag: Bố thí

Phật Học Phổ Thông Q1 – Bố Thí và Trì Giới...

0
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Quyển 1 Khóa I,II,III, IV Khóa IV: DUYÊN GIÁC VÀ BỒ TÁT THỪA PHẬT GIÁO | Mục lục | Bài thứ...

Chuyện người đàn ông vô gia cư sử dụng 100 đô...

0
Chuyện người đàn ông vô gia cư sử dụng 100 đô la được cho thế nào? Một chàng trai người California đã phải thốt lên rằng...

Vì sao con nghèo?

0
Vì sao con nghèo? Một người nghèo hỏi Đức Phật : "Tại sao con nghèo như thế?" Phật nói : "Vì con chưa học được cách...

Phật Thích Ca nói về sự bố thí trong các kinh...

0
Phật Thích Ca nói về sự bố thí trong các kinh tạng Nếu là phật tử, nên cúng dường những người tật bệnh như cúng...

Công Đức Bố Thí – Cách Tạo Phước Báu

0
Công Đức Bố Thí - Cách Tạo Phước Báu (Tổng hợp các bài giảng)  Pháp sư Tịnh Không - Cách tạo Phước Báu - Bố...

Xem nhiều gần đây