Tag: Bộ Vị Trí Patthana

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Video

Bộ Vị Trí – Patthana

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera ...

Con Người Có Cần Trọn Ðạo Hiếu Hay Chăng?

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 6

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP SÁU - VỊ TRÍ ÐỐI LẬP CHAṬṬHAMO BHĀGO PACCANĪYAPAṬṬHĀNA ...

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Video

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 5

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP NĂM Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA ...

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Video

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 4

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP BỐN Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA ...

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Video

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 3

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP BA Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA ...

Con Người Có Cần Trọn Ðạo Hiếu Hay Chăng?

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 2

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP HAI Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA ...

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Video

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 1

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP MỘT Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA ...

Xem nhiều gần đây

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist