Thẻ: bộ vị trí

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Video

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 4b

NHỊ ÐỀ THỦ CẢNH THỦ (UPĀDĀNA-UPĀDĀNIYADUKAṂ) PHẦN LIÊN QUAN (Paṭiccavāro) Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ ...

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Video

Bộ Vị Trí – Patthana

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera ...

Con Người Có Cần Trọn Ðạo Hiếu Hay Chăng?

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 6

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP SÁU - VỊ TRÍ ÐỐI LẬP CHAṬṬHAMO BHĀGO PACCANĪYAPAṬṬHĀNA ...

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Video

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 5

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP NĂM Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA ...

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Video

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 1

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP MỘT Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA ...

Xem nhiều gần đây

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist