Trang chủ thẻ Bói toán

Tag: bói toán

Người Học Phật Có Nên Chọn Ngày Tốt Và Xem Phong...

Người Học Phật Có Nên Chọn Ngày Tốt Và Xem Phong Thủy? Thường có rất nhiều người chọn ngày tốt, giờ tốt. Khai trương thì...

Vì sao Phật tử không nên tin vào tử vi, tướng...

Giáo pháp của Thế Tôn không có tử vi, bói toán, tướng số, không có phong thủy mà là: Tứ Diệu Đế- Khổ, Tập,...

Có nên tin vào duyên số?

CÓ NÊN TIN VÀO DUYÊN SỐ? Huyền Ngu - Quảng Tánh HỎI: Tôi có xem sách bói toán nói về tuổi tác nam nữ khi lập...

Người học Phật nhìn nhận ra sao về bói toán, tử...

Người học Phật nhìn nhận ra sao về bói toán, tử vi? Tâm Diệu Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Việc coi bói toán...

Xem nhiều gần đây