Trang chủ thẻ Cách bố thí

Tag: cách bố thí

Vì sao con nghèo?

Vì sao con nghèo? Một người nghèo hỏi Đức Phật : "Tại sao con nghèo như thế?" Phật nói : "Vì con chưa học được cách...

Xem nhiều gần đây