Trang chủ thẻ Cách tính ngày phật lịch

Tag: cách tính ngày phật lịch

Ngày đản sinh và Phật lịch

Năm 2013: Cách tính Phật lịch và Phật Đản như thế nào? Phật Lịch, thì người ta đem con số 624 (trước Tây Lịch) trừ...

Xem nhiều gần đây