Trang chủ thẻ Chư Thiên

Tag: chư Thiên

Vượt trên cả chư Thiên

Vượt trên cả chư Thiên tác giả Bhikkhu Bodhi - Nguyễn Thường Tâm dịch Lời người dịch: Phật giáo không công nhận có một đấng...

Có phải Phật giáo cũng tin có quỷ, thần mơ hồ...

Có phải Phật giáo cũng tin có quỷ, thần - mơ hồ hay không? Đạo Phật là đạo giác ngộ. Mọi sự mê tín...

Năm hình ảnh trước cửa Tử

Năm hình ảnh trước cửa Tử Tác giả: Hòa Thượng Rastrapal Hải Trần dịch Việt ******* Lời Tựa: Cuộc sống sau cửa tử và sự hiện hữu của...

Xem nhiều gần đây