Trang chủ thẻ Chúng sinh vô tình

Tag: chúng sinh vô tình

Ăn chay có phạm tội sát sinh không? Cỏ cây có...

0
Ăn chay có phạm tội sát sinh không? Cỏ cây có linh hồn không? Tâm Diệu 1. Trước hết cần định nghĩa rõ ràng ăn chay là...

Xem nhiều gần đây