Trang chủ thẻ Cõi trời ba mươi ba

Tag: cõi trời ba mươi ba

Phẩm Tam Thập Tam Thiên Thọ Ký

Kinh Đại Bảo Tích PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT THỨ MƯỜI SÁU Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh | Mục Lục | Phẩm Tam...

Xem nhiều gần đây