Trang chủ thẻ Cõi trời đao lợi

Tag: cõi trời đao lợi

Kinh Trường A Hàm – Kinh Đao-Lợi Thiên

0
KINH TRƯỜNG A HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN IV 30. KINH THẾ KÝ PHẨM 8:...

Xem nhiều gần đây