Trang chủ thẻ đặc điểm Phật giáo Mật tông

Tag: đặc điểm Phật giáo Mật tông

Nguồn Gốc Và Đặc Điểm Của Phật Giáo Mật Tông

Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim cang thừa, Mật thừa, Quả thừa v.v..

Xem nhiều gần đây