Trang chủ thẻ đại trưởng lão Tịnh Sự

Tag: đại trưởng lão Tịnh Sự

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 5

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP NĂM Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera —————————————— Xin lưu ý: Cần có...

Bộ Song Đối – Yamaka

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP YAMAKA BỘ SONG ĐỐI Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera ————————————————- Xin lưu ý: Cần có phông...

Bộ Pháp Tụ – Dhammasangani – Hòa thượng Tịnh Sự dịch

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP DHAMMASAṄGANI BỘ PHÁP TỤ Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera ------------------------------------- Xin lưu ý: Cần có phông UnicodeViệt-Phạn...

Xem nhiều gần đây