Trang chủ thẻ đạo phật đời lý

Tag: đạo phật đời lý

Đạo Phật Đời Lý – Hoàng Xuân Hãn

0
Mục Lục 1. Tín-ngưỡng ở Giao-châu 2. Đạo Phật tới Việt Nam 3. Đạo Phật bành-trướng 4. Chế-độ Tăng và chùa 5 - Tăng và...

Xem nhiều gần đây