Trang chủ thẻ Dhamma là gì

Tag: dhamma là gì

Khái niệm Pháp trong Phật giáo – Thích Nguyên Hiệp

0
Khái niệm Pháp trong Phật giáo Thích Nguyên Hiệp Trong Phật giáo, trước hết, Pháp (Dhamma/Dharma) là chỉ cho giáo pháp của đức Phật (Buddha Dhamma),...

Xem nhiều gần đây