Trang chủ thẻ đi ra để mở rộng lòng

Tag: đi ra để mở rộng lòng

Đi ra để mở rộng lòng

Đi ra để mở rộng lòng Dân gian Việt Nam có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, ý nói rằng việc đi...