Trang chủ thẻ Duy thức

Tag: duy thức

Ba Mươi Bài Tụng Duy Thức – Dịch Nghĩa – Thích...

0
BA MƯƠI BÀI TỤNG DUY THỨC DỊCH NGHĨA HT. Thích Khánh Anh Phật pháp không phải là một, không phải là hai, từ lâu truyền lại,...

Xem nhiều gần đây