Thẻ: giàu sang học đạo là khó

Phật Dạy 20 Điều Khó

Phật Dạy 20 Điều Khó

Thích Đạt Ma Phổ Giác giảng giải Đức Phật dạy rằng: Làm người có 20 điều khó: 1- Nghèo khổ bố ...

Xem nhiều gần đây

No Content Available