Thẻ: khái niệm cốt lõi

Luân Hồi

Luân Hồi

Luân Hồi Bài cùng chủ đề Tổng hợp các bài viết về Luân hồi Tổng hợp các bài viết về ...

Duyên khởi

Duyên khởi bài cùng nội dung: LÝ DUYÊN KHỞI - trích Giáo Trình Phật Học -Chan Khoon San, Biên dịch: ...

Tứ diệu đế

Bài cùng nội dung: Bốn chân lý - Thích Viên Giác - trích Phật Học Cơ Bản – Tập Một ...

Vô minh

Vô Minh Tổng hợp các bài viết về Vô Minh Vô minh - wikipedia Vô minh là gì - Hoang ...

Nghiệp (Phật giáo)

Nghiệp (Phật giáo)

-->bài cùng nội dung: Nghiệp (Karma) - Thích Tâm Thiện - trích Phật Học Cơ Bản - Tập Một Thuyết ...

Nghiệp (Phật giáo)

Ngũ uẩn

Ngũ uẩn (Năm uẩn) -->Bài cùng nội dung: Năm uẩn(ngũ uẩn) - Thích Viên Giác - trích từ Phật Học ...

Nghiệp (Phật giáo)

A-lại-da thức

A-lại-da thức A-lại-da thức (tiếng Phạn - sanskrit: âlayavijñâna) là thuật ngữ phiên âm, dịch ý là Tạng thức (chữ ...

Nghiệp (Phật giáo)

Vô thường

Vô thường --> Bài cùng nội dung: SỰ THẬT VỀ VÔ THƯỜNG ------------------------------------ Vô thường (tiếng Phạn - sanskrit: anitya; ...

Ngã (Phật giáo)

Ngã (Phật giáo) Bài tham khảo thêm: Lý thuyết Vô Ngã – Hòa thượng W. Rahula Vô ngã ———————————————— Ngã ...

Tam thân

Tam thân Tam thân (zh. 三身, sa. trikâya) là một thuật ngữ được dùng trong Phật giáo Đại thừa (sa. ...

Trang số 1 trong 2 trang 1 2

Xem nhiều gần đây