Home » Posts tagged khái niệm cốt lõi

Luân Hồi

Luân Hồi Bài cùng chủ đề Tổng hợp các bài viết về Luân hồi Tổng hợp các bài viết về Luân Hồi và Nhân Quả Luân Hồi và Nhân Quả – Trích Phật Học Tinh Yếu Vòng Luân Hồi – Tỳ kheo Khantipalo Luân Hồi – Phật Học...
Đọc tiếp

Duyên khởi

Duyên khởi bài cùng nội dung: LÝ DUYÊN KHỞI – trích Giáo Trình Phật Học -Chan Khoon San, Biên dịch: Lê Kim Kha Mười hai nhân duyên – Thích Tâm Hải – trích Phật Học Cơ Bản – Tập 2 Mười hai nhân duyên và đời sống đạo...
Continue reading

Tứ diệu đế

Bài cùng nội dung: Bốn chân lý – Thích Viên Giác – trích Phật Học Cơ Bản – Tập Một TỨ DIỆU ĐẾ – trích Giáo Trình Phật Học -Chan Khoon San, Biên dịch: Lê Kim Kha ———————————– Tứ diệu đế – wikipedia Tứ diệu đế (sanskrit: catvâry...
Đọc tiếp

Vô minh

Vô Minh Tổng hợp các bài viết về Vô Minh Vô minh – wikipedia Vô minh là gì – Hoang Phong Vô Minh – Thích Thanh Từ Vô minh (wikipedia) Vô minh (tiếng Phạn – sanskrit: avidyâ, tiếng pali: avijjâ, chữ Hán 無明) chỉ sự u mê, không...
Continue reading

Nghiệp (Phật giáo)

–>bài cùng nội dung: Nghiệp (Karma) – Thích Tâm Thiện – trích Phật Học Cơ Bản – Tập Một Thuyết nghiệp – Minh Chi – trích Phật Học Cơ Bản – Tập Một Quy luật của Nghiệp – trích Giáo Trình Phật Học -Chan Khoon San, Biên dịch:...
Đọc tiếp

Ngũ uẩn

Ngũ uẩn (Năm uẩn) –>Bài cùng nội dung: Năm uẩn(ngũ uẩn) – Thích Viên Giác – trích từ Phật Học Cơ Bản Tập 2 Khái quát về ngũ uẩn vô ngã – Thích Thiện Siêu ———————————————— Ngũ uẩn (tiếng Phạn – sanskrit: pañca-skandha, tiếng pali: pañca-khandha, tiếng Hán:...
Đọc tiếp

A-lại-da thức

A-lại-da thức A-lại-da thức (tiếng Phạn – sanskrit: âlayavijñâna) là thuật ngữ phiên âm, dịch ý là Tạng thức (chữ Hán). Là một khái niệm quan trọng của Duy thức tông (sa. vijñânavâda), một trong hai nhánh chính của Phật giáo Đại thừa (sanskrit: mahâyâna). Trong trường phái...
Đọc tiếp

Vô thường

Vô thường –> Bài cùng nội dung: SỰ THẬT VỀ VÔ THƯỜNG ———————————— Vô thường (tiếng Phạn – sanskrit: anitya; tiếng pali: anicca; tiếng Hán 無常) nghĩa là “không chắc chắn”, “thay đổi”, “không trường tồn”. Vô thường là một trong ba tính chất (Tam pháp ấn, sanskrit:...
Đọc tiếp

Ngã (Phật giáo)

Ngã (Phật giáo) Bài tham khảo thêm: Lý thuyết Vô Ngã – Hòa thượng W. Rahula Vô ngã ———————————————— Ngã (tiếng Phạn – sanskrit: âtman, tiếng Pali pali: attâ) tức là cái “ta” được thiết thuyết với một thể tính trường tồn, không bị ảnh hưởng của tụ...
Đọc tiếp

Tam thân

Tam thân Tam thân (zh. 三身, sa. trikâya) là một thuật ngữ được dùng trong Phật giáo Đại thừa (sa. mahâyâna), chỉ ba loại thân của một vị Phật. Quan điểm này xuất phát từ tư tưởng cho rằng Phật—như một nhân vật đã xuất hiện trên thế...
Continue reading