Thẻ: kinh bách dụ

Phật Học Cơ Bản – Tập Bốn

Kinh Bách Dụ

Bộ Bổn Duyên Kinh Bách Dụ Tăng-Già-Tư-Na soạn, Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch Thích Tâm Châu dịch Việt ...

Phật Học Cơ Bản – Tập Bốn

Kinh Bách Dụ – Quyển 2

Bộ Bổn Duyên Kinh Bách Dụ Tăng-Già-Tư-Na soạn, Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch Thích Tâm Châu dịch Việt ...

Phật Học Cơ Bản – Tập Bốn

Kinh Bách Dụ – Quyển 3

Bộ Bổn Duyên Kinh Bách Dụ Tăng-Già-Tư-Na soạn, Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch Thích Tâm Châu dịch Việt ...

Phật Học Cơ Bản – Tập Bốn

Kinh Bách Dụ – Quyển 4

Bộ Bổn Duyên Kinh Bách Dụ Tăng-Già-Tư-Na soạn, Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch Thích Tâm Châu dịch Việt ...

Tượng Phật 1.700 năm bị phá hủy tại Pakistan

Biết lắng nghe

Biết lắng nghe Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy: Nếu được bậc hiền đức Phê bình và sửa sai Như ...

Xem nhiều gần đây

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist