Thẻ: kinh tạp a hàm tập 29

Hán Tạng/Phạn Ngữ

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 29

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 29 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ ...

Xem nhiều gần đây

Trang Facebook

Facebook Pagelike Widget