Thẻ: lậu tận

Phật Thuyết A Di Đà Kinh – Phim Hoạt Hình Phật Giáo

Kinh Lậu Tận

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá và Trúc Phật Niệm Việt Dịch ...

Xem nhiều gần đây