Thẻ: ngũ giới

Thiền Quán Về Đạo Phật – Ni Sư Ayya Khema – Video

Ngũ Giới

Sách: BƯỚC ÐẦU HỌC PHẬT tác giả: Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 | Mục lục | Ngũ ...

Xem nhiều gần đây