Thẻ: niệm hơi thở

Pháp – Dharma

Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Kinh Quán Niệm Hơi Thở (Tạp A Hàm 803) Thích Nhất Hạnh dịch từ Hán Tạng --> tổng hợp các ...

Hán Tạng/Phạn Ngữ

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 29

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 29 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ ...

Xem nhiều gần đây

Trang Facebook

Facebook Pagelike Widget