Thẻ: niệm phật

Hán Tạng/Phạn Ngữ

Chân Kinh Vô Tự

Chân Kinh Vô Tự Hòa thượng Tuyên Hóa - khai thị quyển 6 Trong phẩm thứ nhất Niệm Phật của ...

Trang số 1 trong 2 trang 1 2

Xem nhiều gần đây

No Content Available