Thẻ: Tô Đông Pha

Tám gió thổi không động

Tám gió thổi không động

“Bát phong xuy bất động” (tám gió thổi không động) là một giai thoại vui, thâm thúy và tràn đầy ...

Xem nhiều gần đây