Thẻ: tông lâm tế

Con Người Có Cần Trọn Ðạo Hiếu Hay Chăng?

Lâm Tế Ngữ Lục

LÂM TẾ NGỮ LỤC Nghĩa Huyền Thiền Sư Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực Từ Ân Thiền Đường Hoa ...

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Video

Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền

TỔ LÂM TẾ NGHĨA HUYỀN Tâm Thái Khi nói tới Thiền tông thì tên tuổi của tổ Lâm Tế được ...

Xem nhiều gần đây