Thẻ: Tu Đà Hoàn

Cảnh Giới Thiền

Cảnh Giới Thiền

Cảnh Giới Thiền Hòa thượng Tuyên Hóa Ngồi Thiền, ngồi tới lúc trong không có thân tâm, ngoài không có ...

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Video

Chân Đế và Tục Đế

Chân Đế và Tục Đế Hòa thượng Thondara giảng Hòa thượng Kim Triệu hiệu đính và chú thích Tỳ kheo ...

Phạn Ngữ/Hán Tạng

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 26

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 26 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ | Mục ...

Xem nhiều gần đây

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist