Thẻ: Vipassanà

Vấn Đáp về Thiền Minh Sát

Thiền Minh Sát là phương thuốc để chữa trị các chứng bệnh của tâm, những bệnh nằm dưới dạng thức ...

Kỹ thuật thiền VIPASSANÀ

Kỹ thuật thiền VIPASSANÀ

Kỹ thuật thiền VIPASSANÀ  H.T    Thiền sư Dhammarakkhita là một vị cao tăng tinh thông Tam tạng, nhưng Ngài lại ...

Xem nhiều gần đây

No Content Available