Đừng tự cho mình đã Lương thiện

Đừng tự cho mình đã Lương thiện

Người nào luôn nghĩ tâm mình đã tốt rồi, mình đã lương thiện rồi mà tại sao đời mình vẫn khổ thì người này sẽ còn khổ lâu dài, vì tâm tự mãn cho mình đã là rất tốt, vì cái tâm luôn mong được đền đáp sẽ vô tình gieo cái nhân ích kỉ đưa đến quả báo về sau.

Người nào dù tốt bao nhiêu cũng luôn xem mình còn chưa tốt, việc thiện làm bao nhiêu cũng thấy còn chưa đủ, thấy mình là chúng sinh phước mỏng nghiệp dày, luân hồi nhiều kiếp, cần phải sám hối mỗi ngày thì ta biết người này sống rất bình an, vì tâm biết khiêm hạ mà dễ dàng đi qua những sóng gió, chông gai trong đời.

Này bạn, khiêm hạ hay tự cao, hạnh phúc hay khổ đau đều do chính bạn lựa chọn.

Sưu Tầm

Để lại bình luận